Leersteuncentrum West-Brabant-Brussel: https://lscwbb.be/

LOP Beersel-Halle-Sint-Pieters-Leeuw : deskundige, Greet Marcelis, 

greet.marcelis@ond.vlaanderen.be T 02 553 14 69

Buitenschoolse kinderopvang

 Lokaal bestuur (Halle, SPL en Kester)

 Secundaire scholen in de regio

 Katholiek onderwijs Vlaanderen: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/